NYHETER
Økern Sentrum har endelig fått rammetillatelse! fredag 24.11.2017
AA
Hille Melbye Arkitekter og Arkitektkontoret Nils Tveit har i samarbeid med Benoy Architects og Steen & Strøm utviklet stedsutviklingsprosjektet Økern Sentrum.
Økern Sentrum, et prosjekt som vil bli selve navet i Hovinbyen, er nå ført frem til rammetillatelse.  Prosjektet består hovedsakelig av handel, bevertning og  kontorer.
Totalt ca. 125.000 m2 bruttoarealer.  


Bebyggelsen vil henvende seg til et bilfritt torg, som blir det sentrale knutepunktet på Økern. Torget og fotgjengergaten i syd vil forbinde Økern T-banestasjon og busstoppene i Ulvenveien med en ny gang- og sykkelforbindelse over Ring 3 mot Løren. Torget og «restaurant-gaten» vil bli opparbeidet som et urbant møtested med tilrettelegging for ulike aktiviteter, restauranter med uteservering, innganger til handelssenteret og til kontorarealene i høyblokken. Med 20.000 kollektivreisende daglig vil det her bli aktivitet og pulserende byliv både på dag- og kveldstid hele uken igjennom.
Torget blir hovedentreen inn til handelsarealene. Gjennom store, åpne glassflater knyttes de innvendige gatene seg til torget og oppfattes som del av den bymessige gatestruktur på Økern.
Innvendig vil vi møte Nord-Europas mest moderne kjøpesenter organisert rundt handelsgater over to etasjer med høyder og volumer som ikke tidligere er bygget i Norge.
Rammetillatelsen er gitt for byggetrinn 1, som i størrelse kan sammenlignes med Tjuvholmen, Sørenga og halve Barcod-rekken.
Mer oppmerksomhet rundt 'fremtidens boformer' mandag 10.12.2018
Camille
Hille Melbye ble invitert på (muligens) Norges viktigste møteplass for byutvikling og framtidens mobilitet.
Det var et spennende program på Evolve Arena på torsdag! Vi håper Hille Melbyes tanker om fremtidens boformer kan inspirere til nye løsninger som tilrettelegger for sosialt fellesskap og imøtekommer mangfoldet i byene våre. Takk for oss!
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299