andre oppdrag
galleri
år:
2006 – 2007
Status:
Ferdigstilt
Bruttoareal:
Terminalbygg 16.500 m² på 3 plan
Tiltakshaver:
Rygge Sivile Lufthavn AS
Entreprenør:
Skanska Norge AS
Last ned prosjektet som PDF
MOSS LUFTHAVN RYGGE
Terminalbygg og parkeringshus
Moss lufthavn Rygge er sentralt plassert i Østfold. Det er bygget nytt terminalbygg, infrastruktur, parkeringshus og rullebane.
Lufthavnen er spesielt tilrettelagt for et bredt spekter av nasjonal og internasjonal rute og chartertrafikk.

Bygningene har stramme fasader med fasadeelementer i stål kledd med trespiler i 1 etasje mot E6. Store sammenhengende åpninger i glass markerer ankomstparti og utsyn til flysiden.

Tilliggende parkeringshus har noe av de samme fasadematerialer for å skape en helhetlig virkning. Det er benyttet mye glass i innvendige skillevegger for å gi terminalbygget et lyst og lett uttrykk.
Utbygger har lagt stor vekt på miljøhensyn i utvikingen av prosjektet.

Hille Melbye arkitekter har stått ansvarlig for utformingen av bygninger med tilhørende detaljprosjektering.
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299