boliger
galleri
år:
2010-2012
Status:
Godkjent rammesøknad 2012
Bruttoareal:
4.500m²
Tiltakshaver:
Skolegården Grimstad A/S
Last ned prosjektet som PDF
SKOLEGÅRDEN, GRIMSTAD
Vinner av arkitektkonkurranse for boliger
Skoletomten ligger sentralt i øvre del av Grimstad sentrum. Eiendommen har tidligere blitt brukt til skole, men ble i 2001 regulert til boligformål. Reguleringen gir muligheter for en bebyggelse fra 3-5 etg fordelt på 3 felt. Skolegården Grimstad AS arrangerte våren 2010 en arkitektkonkurranse for eiendommen. Hille Melbye Arkitekter ble utpekt som vinner og bedt om å videreføre prosjektet fram til rammesøknad.

Den foreslåtte bebyggelsen omkranser et indre gårdsrom med 4 bygninger. Bebyggelsen har en klar avgrensning fra den tradisjonelle trehusbebyggelsen langs Storgata. Dette gir mulighet for å skape en tydelig egenidentitet. Bebyggelsen er oppdelt i fasadeuttrykket, noe som kan minne om småhusbebyggelsen, ved at det er lagt kun vertikale elementer i form av balkonger, vinduer og materialfelt i fasaden. Bygningsvolumene er enkle, med saltak og med et tidsriktig utseende i vindusplassering og detaljering.

Vi ønsker å gi en nytolkning av det gamle, og samle tidligere perioder og identitet i et nytt bilde. Den eksisterende arkitekturen vil dermed stå enda klarere fram.

Prosjektet er gjennomført, men detaljprosjektering og gjennomføring ble ikke levert av Hille Melbye arkitekter.
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299