boliger
galleri
år:
1999-2001
Status:
Ferdigstilt
Bruttoareal:
19.000m²
Tiltakshaver:
Olav Thon Gruppen AS
Entreprenør:
ØIE AS
Last ned prosjektet som PDF
STASJONSVEIEN, STRØMMEN
Strømmen Park II
Byggeområdet ligger sentralt på Strømmen, vis-à-vis Strømmen Storsenter. Forut for byggesaken ble det foretatt en regulering av området, til forretning, kontor og boliger, med en BYA på 80%.

Anlegget består av 3 boligblokker, forretningsareal og garasjekjeller. En lang blokk i 4 etasjer pluss inntrukket toppetasje ligger langs Stasjonsveien, en kortere blokk ligger parallelt sørvest for denne, med sammenhengende forretningsareal i 1. etasje. I tillegg ligger en frittstående, lavere blokk helt i sør mot boligbebyggelsen i området. Det er 104 leiligheter, ca 3.800 m2 forretningsareal og ca 3000 m2 garasje. Fasadekledning er hovedsakelig lys tegl, med trekledde karnapper og toppetasjer.
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299