boliger
galleri
år:
2016-2018
Status:
Reguleringsplan til politisk behandling
Bruttoareal:
3 100m² BRA
Tiltakshaver:
Thongård AS
Last ned prosjektet som PDF
YOUNGS GATE 2-4, OSLO
Infillprosjekt i indre by med 20 leiligheter og forretning på gateplan
Eksisterende bebyggelse er i svært dårlig teknisk stand og erstattes av nye og robuste byboliger som tilfører nye beboere til et meget sentralt beliggende område i Oslo. Boligene er sykkelbasert og bebyggelsen er tilpasset bevaringsverdiene i kvartalet. Tiltaket bidrar med et positivt løft til et område som trenger det med aktiviserende virksomhet på gateplan og boliger av høyere standard.
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299