byform/planarbeid
galleri
år:
2011
Status:
Parallelloppdrag
Bruttoareal:
16 500
Tiltakshaver:
Obos Forretningsbygg AS
Last ned prosjektet som PDF
CECILIE THORESENS VEI 12, OSLO
BOLIGER /FORRETNING
Lambertseter - i sin tid Oslos første drabantby - ble etablert med da et helt nytt konsept, som var å bygge moderne boliger med grøntområde rundt, uten streng gatestruktur. Det var 8 000 flere innbyggere på Lambertseter enn i dag.

Det er viktig å beholde det grønne preget og åpenheten som karakteriserer Lambertseter i dag. Vi mener at Lambertseter både kan forsterke sin egen identitet og samtidig bygge flere boliger. Vi vil respektere det opprinnelige grepet uten gatestruktur, slik at det fortsatt er mulig å bo "midt i en park". Dette er vårt hovedprinsipp. Det betyr at Cecilie Thoresens vei blir både urbant og grønt, med bredt fortau med butikkfront og bibliotek som kontrasterer med det grønne urbane boligområdet på den andre siden.
 

Vi har derfor valgt å dele volumene slik at skogen er i kontakt med gaten. De tre høyblokkene har omtrent samme størrelse som den eksisterende høyblokken i Lambertseterveien. Glass-støyskjermen og et spennende byrom gjør at de fleste ikke vil oppleve det som en massiv konstruksjon.  

Høyblokkene er formet med «skuffer» som trekkes ut og inn. Dette gjøres hovedsakelig med den lette ytre fasaden av balkongdekker og glass, mens den oppvarmede kjernen bak er tilnærmet gjennomgående. Dette gjør bygningene rasjonelle å bygge. Skuffe-prinsippet gir også god lydmessig effekt, ved at arealet over en "skuff" som er trukket ut, blir liggende skjermet. Dette er spesielt effektfullt i de øvre etasjene.  

Nordblokken er betydelig lavere og roligere, slik som den eksisterende bebyggelsen i Langbølgen eller Radarveien.   
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299