byform/planarbeid
galleri
år:
2012-2014
Status:
Vedtatt reguleringsplan 2014
Bruttoareal:
10.000 m² BRA
Tiltakshaver:
Grefsen utvikling AS (ROM eiendom AS/JM Norge AS)
Entreprenør:
-
Last ned prosjektet som PDF
HANS NIELSEN HAUGES GT. 50
SKISSEPROSJEKT, TRANSFORMASJON
Hans Nielsen Hauges gate 50  som ligger i den sørlige enden av det store, nye boligprosjektet «Grefsen stasjon». Det er et kombinasjonsbygg fra 80-tallet regulert til lager og industri. I forbindelse med endelig regulering av kjøreadkomsten til boligprosjektet er det igangsatt omregulering. Det vil muliggjøre transformasjon av bygningen slik at den vil fungere bedre i sin nye kontekst både bruksmessig, volummessig og arkitektonisk. Det foreslås også å endre formålet til forretning, hotell, tjenesteyting og bevertning for å kunne gi et positivt bidrag til de nye boligprosjektene som er under utvikling i nærområdet.  

Skisseprosjektet viser et påbygg og et tilbygg mot vest som gjør at bygningen får en volumoppbygging som er i samsvar med den sørligste delen av «Grefsen stasjon». Videre legges det opp til en fullstendig endring av det arkitektoniske uttrykket og materialbruken i fasadene, for å få til en bedre integrasjon av bygningen i sine omgivelser og signalisere en ny og mer publikumsrettet bruk.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299