byform/planarbeid
galleri
år:
2012-2017
Status:
Til politisk behandling
Bruttoareal:
14 000 m2
Tiltakshaver:
EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN, OSLO KOMMUNE
Last ned prosjektet som PDF
BERGKRYSTALLEN TORG, OSLO
Planforslag
Planområdet ligger ved Bergkrystallen t-banestasjon. Tomta er med sin plassering helt inntil stasjonen, med en likeretter for t-banen og til dels vanskelig form utfordrende å bygge med høy utnyttelse. Programmet for tomta er hovedsakelig boliger, i tillegg til 4 avdelings barnehage og inntil 2000 m2 næring. Planforslaget innholeder også et nytt torg, flere nye gangforbindelser over planområdet til T-banestasjonen og takoverdekket sykkelparkering til t-banen.

Det er gjort et omfattende studie av forskjellige konsepter for plassering av volumer og funksjoner i forhold til:

- Planprinsippene for Lambertseter
- Beste løsninger for solforhold for eksisterende, ny bebyggelse og torg
- Beste plassering av torg, barnehage og gangforbindelser
- Høyest mulig bokvalitet for alle boligene i prosjektet

Studien viste at en bebyggelse med en høy blokk på 13 etasjer, en lang blokk på 6 etasjer mot stasjonen og to lave bygg mot veiene løste prosjektet best.
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299