byform/planarbeid
galleri
år:
2009 - 2011
Status:
Planprogram
Bruttoareal:
ca 280 daa
Tiltakshaver:
Alna Park AS Coop Eiendom AS Stenshagen Holding AS Investra AS
Last ned prosjektet som PDF
Breivollbyen, Oslo
Planprogram for Breivollbyen
Breivollbyen er et område på 280 daa beliggende langs E6 i Groruddalen. Området består i dag av bebyggelse for lager/spedisjon, handel, verksted og kontor. Det tilrettelegges for bymessig stedsutvikling til blandet formål som varehandel, kontor, boliger og offentlig/privat sosial infrastruktur.

Ved innsending av planinitiativ for flere av eiendomsbesitterne i området, fikk vi av Plan- og bygningsetaten krav om utarbeidelse av et planprogram. Dette skal benyttes til å avklare og fastsette overordnede rammebetingelser for arbeidet med detaljreguleringer i området.

Planprogrammet er vedtatt i 2011.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299