byform/planarbeid
galleri
år:
2005-2007
Status:
Forprosjekt
Bruttoareal:
ca 10.000m²
Tiltakshaver:
Nordland fylkeskommune og Det virkelige gode liv AS
Last ned prosjektet som PDF
HENNINGSVÆR
Stedsutviklingsprosjekt for Henningsvær
Prosjektet ble laget i forbindelse med et stedsutviklingsprosjekt for Henningsvær, i regi av Nordland fylkeskommune og Vågan kommune. Første fase var en workshop der det ble laget konsepter for utvikling av flere tomter, mens det i andre fase ble fokusert på enkelttomter og mer gjennomarbeidede prosjekter. Prosjektene ble presentert og utstilt på stedet, og dannet også grunnlag for arbeidet med kommunedelplanen for Henningsvær.
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299