byform/planarbeid
galleri
år:
2017
Status:
Utredning: Lokalisering av bussterminal på Grorud
Tiltakshaver:
EBY
Last ned prosjektet som PDF
LOKALISERING AV NY BUSSTERMINAL PÅ GRORUD
Ny Bussterminal på Grorud
Oslo kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) skal i samarbeid med fem andre grunneiere på Grorud sentrum å utarbeide et planprogram som skal legge rammene for å utvikle Grorud sentrum til et godt bydelssenter. Det legges opp til en omfattende eiendomsutvikling der store deler av den eksisterende tomtestrukturen skal transformeres, og en forutsetning for at planene skal kunne realiseres er at eksisterende bussterminal flyttes. Hille Melbye Arkitekter har i samarbeid med Rambøll utredet alternativer for plassering av ny terminal. Målsetting har vært å finne løsninger som bidrar til stedsutvikling og økt byliv og kan tilføre Grorud nye kvaliteter. Løsningene er vurdert i sammenheng med overordnede strukturer på området, skal være arealeffektive, tilby sikre og trygge overganger mellom trafikantgruppene, legge til rette for fremtidige teknologiløsninger og grønn mobilitet og er være basert på en realitetsforankret forståelse av nødvendige arealer og trafikkmønster for bussterminal.
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299