byform/planarbeid
galleri
år:
2015-
Status:
Vedtatt oktober 2016
Bruttoareal:
Bebyggelse: 10.000 m2. Planområd
Tiltakshaver:
Moerveien 10 AS
Last ned prosjektet som PDF
MOERVEIEN 10
DETALJREGULERINGSPLAN FOR MOERVEIEN 10, ÅS KOMMUNE
Planområdet ligger sentralt i Ås sentrum, vis á vis Ås jernbanestasjon. Det består av et eksisterende, delvis bebygget kvartal samt tilliggende fortau, totalt 3,3 daa. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en høyere og mer funksjonell utnyttelse i henhold til føringer i overordnede planer, samtidig som kvartalsstruktur og eksisterende gateløp tydeliggjøres. Kvartalet vil kunne bebygges med et næringsbygg på fem til seks etasjer. Det tilrettelegges for sentrumsfunksjoner som forretning, kontor, tjenesteyting, bevertning, forsamlingslokale og undervisning.

Planforslaget bidrar til måloppnåelse for overordnede planer og retningslinjer ved utvikling av næringsutvikling i Ås tettsted og tilrettelegging av arbeidsplasser som er sikret tilgjengelighet til kollektivtransport og dermed tilknyttet et stort regionalt arbeidsmarked. 
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299