byform/planarbeid
galleri
år:
2001-2013
Status:
Ferdigstilt
Bruttoareal:
ca. 85.000m2 BRA
Tiltakshaver:
ROM eiendom AS og JM Byggholt AS
Entreprenør:
JM Byggholt AS
Last ned prosjektet som PDF
Stasjonsbyen, Oslo
Planlegging, regulering og detaljprosjektering av et stort boligprosjekt på tidligere jernbanetomt.
Prosjektet er et resultat av en konkurranse som ble avholdt høsten 2001, med oppstart av reguleringsarbeid våren 2002.

Boligene ble regulert på en tidligere godsterminal beliggende mellom Storo og Sinsen. Eiendommen ligger mellom en bred trafikkorridor i øst og et planlagt grøntdrag i vest mot eksisterende boligområder.

Boligprosjektet danner en byvegg mot øst og trafikkorridoren, mens det åpner seg mot vest hvor det er svært gode sol- og utsiktsforhold. Reguleringsprosessen var utfordrende på flere områder, blant annet i forhold til trafikkløsninger, støy, bevaringsproblematikk, barnehageløsninger, koplingen mellom jernbane og T-bane, og også forhold til naboer.

Reguleringsplanen ble vedtatt våren 2008. Vidre detaljprosjekterte Hille Melbye Arkitekter boligene som stod ferdige i 2013.
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299