byform/planarbeid
galleri
år:
2015-
Status:
Vedtak mai 2017
Bruttoareal:
52 daa planområde
Last ned prosjektet som PDF
Strømmen verksted
Sentrumsutvikling på Strømmen, i samarbeid med Skedsmo kommune
Olav Thon Gruppen kjøpte Strømmen verksted i 1996 etter at virksomheten ble besluttet nedlagt.  Området er svært sentralt beliggende mellom Strømmen stasjon og Strømmen sentrum, og er nærmeste nabo til Strømmen Storsenter. Det gir grunnlag for en utbygning som kan tilføre Strømmen sentrum nye gater, plasser og bebyggelse som bygger opp under tettstedet som et viktig urbant knutepunkt. Samtidig vil det bli mulig å forsterke grønnstrukturen langs Sagelva og etablere turvei langs elva.

Aktuelle formål er bolig og kombinert bebyggelse og annleggsformål: Kontor, forretning, offentlig eller privat tjenesteyting (badeland, treningssenter, helse, kino, fritidsaktiviteter, lek administrasjon), annen offentlig eller privat tjenesteyting, bevarting og hotell.

Videre reguleres friområde med turvei langs sagelva og flere torg.
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299