helsebygg
galleri
år:
2013-2015
Status:
Vedtatt detaljregulering 17.06.2015
Bruttoareal:
Ca 10 000m2
Tiltakshaver:
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)
Last ned prosjektet som PDF
Kjelsåsveien 114 - 116.
Omsorgsboliger/næring/aktivitetssenter.
Planområdet ligger innenfor Oslos "villateppe" som strekker seg rundt byen. Området avgrenses i øst av Kjelsåsveien, i vest Grefsenveien, i sør Myrerskogveien og småhusbebyggelse i nord. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) ønsker å legge tilrette for omsorgsboliger for eldre av typen omsorg+ med tilhørende aktivitetssenter. I tillegg skal det avsettes arealer til helsetjenester som legesenter og eventuelt annen relevant næring som gagner nærområdet. Det er stort behov for omsorgsboliger i Oslo og dette er en godt egnet tomt for dette formålet, som vil gi god bokvalitet for beboerne. Prosjektet består av 80 omsorgsboliger som utgjør ca. 6000m2.
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299