helsebygg
galleri
år:
2016-2017
Status:
Reguleringsplan vedtatt
Bruttoareal:
ca 30.000 m2
Tiltakshaver:
Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune
Last ned prosjektet som PDF
Majorstutunet bo- og behandlingssenter
Planen skal sikre et helhetlig anlegg med høy arkitektonisk kvalitet på bebyggelse og utearealer, og med svært høye miljøambisjoner.
Sykehjemmet skal tilfredsstille gjeldende krav til kvalitet, bostandard og areal pr beboer både inne og ute, og sikre fleksible omsorgsløsninger. Bostandarden skal tilsvare den som er vanlig i samfunnet for øvrig, tilrettelegge for mer aktivitet i sykehjemmet, øke andel korttidsplasser, senke terskel for adgang til plass, legge til rette for at beboere får bestemme mest mulig selv, utvikle spesialiserte tilbud og tilby høy faglig kompetanse.    Bakgården tilrettelegges for parkmessig opparbeiding med beplantning, varierte vandrestier, sansehage og sitteplasser. I første etasje vil det muliggjøres bruk av strøkstjenlig virksomhet med utadrettet karakter, som vil forsterke kvaliteten på boligområdene rundt planområdet. Som del av planen skal tilstøtende gangvei reguleres til torg. Torget skal tilrettelegge for aktivitet og opphold i tillegg til å ivareta gangsoner, av-/påstigning og varelevering.  
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299