helsebygg
galleri
år:
2004-2006
Status:
Ferdigstilt
Bruttoareal:
Ny bebyggelse: 3300 m² Totalt: 7
Tiltakshaver:
Stiftelsen Nordberghjemmet
Entreprenør:
Trio Entreprenør AS
Last ned prosjektet som PDF
NORDBERG HJEMMET, OSLO
Ombygging, påbygg og tilbygg av eks. sykehjem.
Anlegget ble oppført som sykehjem midt på 70-tallet, tegnet av Hille Melbyes grundlegger, Harald Hille. Det bestod da av dobbeltrom for i alt 66 beboere.

Formålet med det nye prosjektet var å gi alle beboerne enerom, samt å oppgradere tekniske anlegg. Det resulterte i en omfattende ombygging og total rehabilitering av det eksisterende anlegget. I tillegg ble det påbygget en etasje, og laget et nytt tilbygg på 4 etasjer. Det ble videre bygget nytt kapell, i tillegg til at hovedkjøkkenet ble rehabilitert og utvidet.
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299