helsebygg
galleri
år:
1997-99
Status:
Ferdigstilt
Bruttoareal:
2.300 m²
Tiltakshaver:
Ullevål Sykehus, Oslo Kommune
Entreprenør:
Borring AS
Last ned prosjektet som PDF
Oslo kommunale legevakt
Ombygging av oslo legevakt
Planleggingen startet høsten 1996. Hensikten var å bedre publikumsforholdene, samt og integrere Kroghstøtten Sykehus mer direkte i Legevaktens sentrale drift. Det har medført et nybygg for ambulansemottak som ligger mellom Legevaktbygget og det verneverdige Krohgstøtten Sykehus.

Planleggingen ble utført i nært samarbeid med Byantikvaren. Vestibylen er ombygget i likhet med de fleste av pasientbehandlingsrommene. Legevakten var i full drift i hele byggeperioden.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299