helsebygg
galleri
år:
1998-2001 og 2007
Status:
Ferdigstilt
Bruttoareal:
7000 m² nytt, 7000 m² ombygging
Tiltakshaver:
InOslo Universitetssykehus, Oslo Universitetssykehus, Aker
Entreprenør:
PEAB AS og Komplett Bygg AS
Last ned prosjektet som PDF
AKER SYKEHUS
UTBYGGING OG TILBYGG AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
Planleggingen av Fase 1 for utbygging av Oslo Universitetssykehus startet våren 96. De viktigste elementene i utbyggingen var etablering av en ny akuttpsykiatrisk enhet med 34 heldøgnsplasser, ny hovedinngang for publikum, nytt felles akuttmottak og ny felles intensivavdeling. 

En rekke av sykehusets avdelinger ble berørt av rokkeringer og ombyggingsarbeider. Et hovedmål for utbyggingen var et mer effektivt og pasientvennlig sykehus. Sykehuset var i drift i hele byggeperioden. De første nybyggarealene ble tatt i bruk medio 99. Noe av arealet ble stående som råbygg.

OUS Psykiatribygget (ca 3.000m²)   ved Oslo Universitetssykehus inngikk som en del av Fase 1 gjennomført i 1998 til 2001. Enheten er lagt i tilknytning til ny hovedvestibyle og fløy for somatiske sengeposter. Det er intern forbindelse til nytt felles akuttmottak. Bygget inneholder to akuttposter med 11 senger hver, og en subakuttpost med 12 senger. Akuttpostene ligger på terreng med direkte adgang til skjermet hageanlegg.

I 2007 ble det innredet arealer (ca 3.500m²)  for en sengepost på 29 senger og 10 specialsierte undersøkelsesrom for urologi. Sammen med en eksisterende sengepost på 30 senger er nå Urologivirksomheten i regionen samlet på Oslo Universitetsykehus Aker.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299