hotell
galleri
år:
2018
Status:
mulighetsstudie
Last ned prosjektet som PDF
Askim K2 - hotell
reguleringsinnspill til ny områdeplan for Askim Sentrum
Tomten ligger tett på tog og bussterminalen i byen, men på den siden av togsporet som vender ut mot hovedveien og innfarten inn til sentrum. En del av Askim som ikke har noen etablert bystruktur eller historisk bebyggelse.   

Her har vår oppdragsgiver storstilte planer om å etablere en bærekraftig og levende bydel med nye torg og forbindelser, og med næring og boliger i massivtre.   

Utfordringen er at prosjektet også skal romme et omfattende parkeringsbehov for pendlere og utfart. Parkeringsanlegget vil bli eksponert mot innfarten til sentrum og fremstå som en trist bakside hvis ikke noen settes på saken.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299