kontor
galleri
år:
2017
Status:
SKISSEPROSJEKT
Bruttoareal:
33 000m²
Tiltakshaver:
ENTRA EIENDOM/PEC HIERONYMUS AS
Last ned prosjektet som PDF
HIERONYMUS HEYERDAHLS GATE 1/TORDENSKIOLDS GATE 12, OSLO
OMREGULERING AV EKSISTERENDE BEBYGGELSE MED NYE HØYDER
Hensikten med prosjektet er å samkjøre utviklingen av to nabobygninger med påbygg i to etasjer. Ny bruk skal være som i dag kontor, forretning og servering. Endringene stiller spørsmål om hvordan man bør forholde seg til bevaringsverdiene i området. 

For å oppnå ny bruk og aktivitet i området er det nødvendig å tenke nytt rundt bevaringsverdier og hvordan disse skal bringes inn i fremtiden i et område som har behov for revitalisering og nytekning. Nybygg og vern betraktes ikke som separate disipliner og disse forholdene kan samvirke uten at bevaringsverdiene forringes. Planforslaget representerer en metode for å tilnærme seg videreutvikling av bevaringsverdig bebyggelse i indre by. Dette er robust byreparasjon.
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299