kontor
galleri
år:
2017 -
Status:
Anbudsfase
Bruttoareal:
ca. 6000 M²
Tiltakshaver:
Olav Thon Gruppen
Last ned prosjektet som PDF
YOUNGSTORGET 3, OSLO
Youngstorget 3 blir nytt med kontorer, forretnings- og bevertningslokaler.
Youngstorget 3 har en prominent beliggenhet ut mot Youngstorget og en spesiell plassering ved siden av den markante Folketeater-bygningen. Bygget blir et fremtidsrettet og funksjonelt bygg for både kontor, forretnings- og bevertningslokaler. Fem etasjer fleksible kontorarealer ligger rundt et naturlig belyst atrium. Atriets plassering og utforming sikrer effektiv bruk og utnyttelse av etasjene, samt gode lysforhold og kontakt for hele bygget. I første etasje åpner fasaden seg mot Youngstorget og tilrettelegger for utadvendte funksjoner som forretning, bevertning og kultur.
 
 
Youngstorget ble
etablert i 1846 og har siden vært et sentralt samlingsrom i Oslo by. Torgets nære beliggenhet til Regjeringskvartalet har trukket til seg hovedkontorene til flere store politiske partier, og sammen med Folketeatret har dette gjort Youngstorget til en av Oslos viktigste kulturelle og politiske arenaer. Området betegnes som «den gamle murbyen» der typiske volumer og karaktertrekk er skråtak med båndtekking og pussfasader. Fasadene har symmetriske trekk og både horisontale som vertikale linjer er tydelige, og har varme farger som terrakotta, rød, rosa og gult.

Fasadematerialet for Youngstorget 3 blir i hovedsak en middels lys tegl med fuger i lignende valør. Sammen med vindusstrukturen vil dette gi en helhetlig og rolig flate som harmonerer med omgivelsene. Bygningsvolumet får en subtil oppdeling ved at deler av fasadene trekkes tilbake i forhold til hovedfasadens veggliv. Dette vil gi en harmonisk tilpasning til øvrige eiendommers fasadelengder i Pløens gate og mot Folketeaterbygningen. Youngstorget 3 har som ambisjon å bli et karakterfullt bygg som forener et presist og nøkternt formspråk med kvalitetsrike materialer og detaljer.  
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299