Rehabilitering og transformasjon
galleri
år:
2010
Status:
Ferdigstilt
Bruttoareal:
ca 700 m²
Tiltakshaver:
Ragde Eiendom
Entreprenør:
Peab
Last ned prosjektet som PDF
Drammensveien 118, Oslo
Rehabilitering av gammel trafostasjon til showroom
Bygget er registrert på Byantikvarens Gule liste med vernestatus "bevaringsverdig". Deler av bygget fungerer fortsatt som Trafostasjon, men ettersom driften av denne er mindre plasskrevende enn tidligere, er de to øverste etasjene blitt frigjort til annen virksomhet. De to planene er blitt rehablitert til showroom for klesagenturet Blender. Innredningen har et røft uttrykk, med fokus på å bevare mest mulig av byggets opprinnelige karakter. Den nederste etasjen rommer kontorer og møterom for de ansatte, mens den øverste utgjør showroom for klær. En massiv trapp i ubehandlet stål forbinder de to etasjene.
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299