Rehabilitering og transformasjon
galleri
år:
2009-2014
Status:
Ferdigstilt
Bruttoareal:
3.000M²
Tiltakshaver:
HAFSLUND VARME AS
Entreprenør:
VEIDEKKE ENTREPRENØR AS
Last ned prosjektet som PDF
RODELØKKA VARMESENTRAL, OSLO
FJERNVARMEANLEGG / FRA REGULERING TIL GJENNOMFØRING
Rodeløkka fjernvarmeanlegg leverer spissvarme på kalde dager for Hafslund Varme. Bygget fra ca 1920 var tidligere benyttet til både sjokoladeproduksjon og varmesentral, og er del av et større industrianlegg på Freia området. Fasaden mot Teglverksgata henger sammen med Freiabroen hvorpå det er skrevet:  «1898 * Fremmed kan dig lære –  Dig selv skal du være * 1922» 

Reguleringsplanen ble utarbeidet av Hille Melbye på vegne av Kraft Foods Norge (Freia) og vedtatt i 2004. Eiendommen ble solgt til Hafslund som engasjerte Hille Melbye i 2009, etter at tidligere forsøk på å få rammetillatelse ikke hadde ført fram. Det gamle bygget, som har en grunnflate på 400 m2 i 7 etasjer, er utført med tegl i vegger og betong i dekker med innebygget stålkonstruksjon. På 70-tallet ble taket revet og et høytlager for kakaobønner påbygget.  I 2010 startet arbeidene med ombygging til varmesentral i de 4 laveste etasjene. Nytt trappe- og heisrom ble etablert i eksisterende konstruksjon og tilbygget fikk ny oljekjel revet og erstattet med et omsluttende bygg med brannmotstand og eksplosjonsflater etter gjeldende krav. Over varmesentralen er rommene pusset opp og forberedt på innredning til kontorer. Kakaolageret er planlagt revet og erstattet med annen bygningsmasse i framtiden.   

Varmesentralen er full av rør og har et definitivt industripreg. Eksisterende flisgulv og glasserte teglsten på vegger er ivaretatt i størst mulig utstrekning for å holde historien i hevd. Kontorene og det framtidige arealet på toppen skal ha attraktiv atkomst og omgivelser. Det har vært et sterkt fokus på det nyetablerte trapperommet for å finne en god løsning med tanke på tilgjengelighet, romlighet, materialoverflater, farger og belysning.    

Prosjektet er omsøkt etter TEK 07. Hille Melbye Arkitekter AS har vært ansvarlig søker for prosjektet.   

Referanser: John Petter Teigen, Hafslund Varme og Klaus Øiseth, Øiseth Prosjektstyring.
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299