senter og forretning
galleri
år:
2018-
Status:
Planforslag til offentlig ettersyn
Bruttoareal:
16 200m² BYA
Tiltakshaver:
Olav Thon gruppen
Last ned prosjektet som PDF
bjørneparken kjøpesenter
I 2010 regulerte og bygde Hille Melbye Arkitekter Bjørneparken Kjøpesenter for Olav Thon gruppen i Flå sentrum
Kjøpesenteret er modent for utvidelse med økt tilbud på handel og servicetjenester, og Hille Melbye Arkitekter regulerer og bygger igjen. Totalt blir nytt senter på 16 200m² hvorav utvidelse for nye leietakere utgjør 6 200m². Planforslaget støtter opp om planlagt vekst i befolkning og næring i overordnede planer og er med på å etablere et mer konsentrert og robust lokalsenter.
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299