senter og forretning
galleri
år:
2007-2009
Status:
Ferdigstilt
Bruttoareal:
Tilbygg ca 37.000m² (totalt 75.0
Tiltakshaver:
Orvelin Shopping AB Olav Thon gruppen
Entreprenør:
PEAB Sverige
Last ned prosjektet som PDF
NORDBY SHOPPINGCENTER, SVERIGE
Nordby Shoppingsenter Ny hovedbygning
Det største grensehandelssenteret, rett over Svenskegrensa, var tidligere delt i en østlig og en vestlig del, men med siste ombygning ble senteret samlet til et anlegg.

Huset måtte være både diskret og elegant for å bli et godt bindeledd mellom de to ganske forskjellige bygningene det skulle knytte sammen. En stram boks dekket med sort vestlandspanel av fibersementplater gir tyngde, og inntrukne åpninger med innvendig trekledning gir en hyggelig velkomst.

Siden nybygget er hovedinngang og sentralrom for hele kjøpesenteranlegget ble det oppført rause overlys og store glassfasader for å åpne bygget mot omverdenen og få inn rikelig med lys. Vinduene vender hovedsakelig mot nord for å unngå oppvarmning. Overlysene har 4m høye glassfelt hvor profilene går forbi himlingen for å gi et inntrykk av at takene svever.

Sentralrommet er et inntil 16 meter høyt rom med mengder av dagslys. I mørke så står hovedinngangen og overlysene frem som varme lykter og hilser de som nærmer seg senteret allerede på lang avstand.
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299