NYHETER
Studietur til Sveits! tirsdag 24.09.2019
Camille
Enkelhetens kunst - en inspirerende studietur til Zurich og Basel
Årets studietur hadde som mål å gi oss en dypere forståelse av gode arkitektoniske konsept. Altså, hvordan gode og enkle konsepter gir rom for rasjonelle løsninger og flotte rom. Vi har sett på hvordan et fokus på kvalitet kan gi forutsigbare prosesser, solide investeringer og fornøyde brukere. I tillegg til hvordan kooperativer og halv-offentlige stiftelser bidrar til sunt boligmarked ved å bygge boliger av høy kvalitet uten forventning til økonomisk profitt. 

Med mange nye referanser og ideer er vi nå klare for en intens og spennende høst!
Flekkerøy kirke vant Årets Byggepris i Kristiansand! onsdag 06.11.2019
Camille
Vi gleder oss til åpning 1 desember.
Juryens begrunnelse:

«Juryen mener at 'Ny horisont' har gitt Flekkerøy en ny kirke hvor det gamle kirkebygget, det gjenoppbygde frittstående tårnet og nybygget hver for seg har proporsjoner som ivaretar målestokken i området på en utmerket måte. Nybygget har fått tidløs utforming samtidig som det er tilpasset den enkle arkitekturen på det opprinnelige kirkebygget. Arkitektene roses for prosjektets utforming, interiørmessige detaljer og materialbruk. Bruk av dagslys som interiørmessig kvalitet fremheves spesielt. Det samme gjelder det store vindusfeltet hvor man opplever naturen nærmest som en del av kirkerommet. At prosjektet har hatt samme bygningsteknisk og akustisk konsulent har bidratt til et kompromissløst kirkerom hvor enkeltheten også gjenspeiler seg i interiøret.

Valg av konsept, arkitektur og materialer medfører at også byggebransjen får vist frem arbeider av høy kvalitet. Tiltakshaver, planleggere og utførende har sammen løst svært krevende bygningstekniske oppgaver på en god måte, samt våget å utfordre seg på selv på valgte løsninger. Her fremheves spesielt arbeidene med synlig betong både utvendig og innvending».

Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299