NYHETER
Ny isarena i Uppsala fredag 18.10.2019
Camille
I samarbeid med Metod Arkitekter
Vi gleder oss over å være i gang med en ny, stor byarena i Uppsala, Sverige. Arenaen skal ha en publikumskapasitet på 5.000 plasser, og prosjekteres primært for ishockey, kunstløp og konserter. Sammen med det lokale arkitektkontoret Metod Arkitekter skal vi tegne arenaen for Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB. 

Vi ser frem til å skape ny og spennende arkitektur for små og store begivenheter!
Flekkerøy kirke vant Årets Byggepris i Kristiansand! onsdag 06.11.2019
Camille
Vi gleder oss til åpning 1 desember.
Juryens begrunnelse:

«Juryen mener at 'Ny horisont' har gitt Flekkerøy en ny kirke hvor det gamle kirkebygget, det gjenoppbygde frittstående tårnet og nybygget hver for seg har proporsjoner som ivaretar målestokken i området på en utmerket måte. Nybygget har fått tidløs utforming samtidig som det er tilpasset den enkle arkitekturen på det opprinnelige kirkebygget. Arkitektene roses for prosjektets utforming, interiørmessige detaljer og materialbruk. Bruk av dagslys som interiørmessig kvalitet fremheves spesielt. Det samme gjelder det store vindusfeltet hvor man opplever naturen nærmest som en del av kirkerommet. At prosjektet har hatt samme bygningsteknisk og akustisk konsulent har bidratt til et kompromissløst kirkerom hvor enkeltheten også gjenspeiler seg i interiøret.

Valg av konsept, arkitektur og materialer medfører at også byggebransjen får vist frem arbeider av høy kvalitet. Tiltakshaver, planleggere og utførende har sammen løst svært krevende bygningstekniske oppgaver på en god måte, samt våget å utfordre seg på selv på valgte løsninger. Her fremheves spesielt arbeidene med synlig betong både utvendig og innvending».

Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299