NYHETER
Vårt første prosjekt i massivtre! onsdag 11.03.2020
Camille
Sagparken er under oppføring på Harestua.
Med boliger, næring og kontorer som omkranser et flunkende nytt torg er vi med på å skape et nytt og levende sentrumsområde for bygda. Materialvalget falt seg helt naturlig på tomta som tidligere var treindustriens hjerte i området. Byggetrinn 1 står ferdig til høsten, og byggetrinn 2 skal rammesøkes i løpet av våren.

Se animasjon av det helhetlige prosjektet her: 
https://lnkd.in/d4yZ646
Vi skal utarbeide bygulvskart for Storo/Nydalen! torsdag 28.05.2020
Camille
Områdeutvikling
Det er et stort utviklingspotensial i Nydalen/Storo. Som følge av dette har de største grunneierne fra området samlet seg om et felles mål; bedre områdeutvikling ved å se Nydalen og Storo i sammenheng. Første tiltak skjer nå. 

Oslo Metropolitan Arena (OMA) og OMAs grunneier forum har derfor valgt Hille Melbye til å gjennomføre en bygulvsundersøkelse av Nydalen og Storo.

– Formålet med undersøkelsen er å se på hvordan vi kan få til en bedre områdeutvikling ved å knytte Nydalen og Storo bedre sammen, samt skape en tydeligere og mer kvalitativ grønnstruktur og bygulv. Alle de største grunneierne står bak, sier Øystein Thorup som er leder av grunneierforumet.

Vi ser frem til å jobbe videre med dette spennende oppdraget!

Les mer på Oslo Metropolitan Area sine sider:
https://www.oslometropolitanarea.no/grunneierne-i-nydalen-storo-bestiller-bygulvsundersokelse/Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299