NYHETER
Et nytt bibliotek som setter lokal identitet på dagsorden mandag 16.03.2020
Camille
Deichman Torshov
I samarbeid med Nederlandske Aat Vos interiørarkitekter har Hille Melbye arkitekter vært med på en stor oppgradering av et av de mest sentrale bibliotekene i Oslo, nemlig Deichman Torshov på Sandaker senter. I sammenheng med dette har Obos-blad skrevet en artikkel om rehabiliteringen, med tittelen; ‘Møteplassen – biblioteker er ikke lengre bare hyller med bøker’.  

Det har vært viktig for oss arkitekter å skape gode premisser for verdiskaping av offentlige møtesteder. I de siste ti-årene har kulturelle og sosiale endringer redefinert bibliotekets rolle fra å være et lånested til å bli et uformelt møtested. Oppgradering av Deichman Torshov har vært et eksempel på dette.  

Hille Melbye arkitekter har utformet byggets indre geometri. Glassgang og store vinduer som slipper inn naturlig lys har resultert til at biblioteket har blitt mer åpent og lyst. Der det er lav takhøyde har nå blitt varmt opplyst med grønne planter i taket. Og i barneavdelingen er det tegnebord og skofri sone. Til sommeren blir den nye trappen brukt, for den vil føre brukere opp til en splitter ny takhage.  

Det nye biblioteket på Sandaker senter representerer en åpen arkitektur, der lett tilgjengelighet bidrar til romlige muligheter som ikke begrenser sosiale aktiviteter. Og ikke minst at det er et inkluderende sted for alle, uavhengig av alder, livsstil, inntekt og kulturell og etnisk bakgrunn. Vi er stolte av dette prosjektet, og takker Aat Vos interiørarkitekter for samarbeidet.
Vi skal utarbeide bygulvskart for Storo/Nydalen! torsdag 28.05.2020
Camille
Områdeutvikling
Det er et stort utviklingspotensial i Nydalen/Storo. Som følge av dette har de største grunneierne fra området samlet seg om et felles mål; bedre områdeutvikling ved å se Nydalen og Storo i sammenheng. Første tiltak skjer nå. 

Oslo Metropolitan Arena (OMA) og OMAs grunneier forum har derfor valgt Hille Melbye til å gjennomføre en bygulvsundersøkelse av Nydalen og Storo.

– Formålet med undersøkelsen er å se på hvordan vi kan få til en bedre områdeutvikling ved å knytte Nydalen og Storo bedre sammen, samt skape en tydeligere og mer kvalitativ grønnstruktur og bygulv. Alle de største grunneierne står bak, sier Øystein Thorup som er leder av grunneierforumet.

Vi ser frem til å jobbe videre med dette spennende oppdraget!

Les mer på Oslo Metropolitan Area sine sider:
https://www.oslometropolitanarea.no/grunneierne-i-nydalen-storo-bestiller-bygulvsundersokelse/Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299