NYHETER
Hjemmekontor torsdag 19.03.2020
Camille
-i forbindelse med koronasituasjonen
Hille Melbye Arkitekter følger helsemyndighetenes råd med hensyn til Covid-19, og har blant annet tilrettelagt hjemmekontor for alle våre medarbeidere. Vi vil opprettholde tilnærmet normal drift, og arbeider for at leveranser og tjenester skal gå som før.

Med digitale løsninger for møter og kommunikasjon vil vi gjøre alt for å levere like gode produkter som normalt. Vi har ressurser nok i Hille Melbye til å kunne ivareta normal drift, selv ved sykdomstilfeller, og kan forsikre dere om at vi vil fortsette å levere i det omfanget som er forventet.

Vi står alle overfor en ekstremt uoversiktlig situasjon som kan endre seg raskt, der vi gjør vårt for å bidra til at prosjekter og pågående prosesser ikke stopper opp. Vi tar med dette vår del av samfunnsdugnaden for å holde hjulene i gang så godt som mulig.


- Hille Melbye arkitekter
Vi skal utarbeide bygulvskart for Storo/Nydalen! torsdag 28.05.2020
Camille
Områdeutvikling
Det er et stort utviklingspotensial i Nydalen/Storo. Som følge av dette har de største grunneierne fra området samlet seg om et felles mål; bedre områdeutvikling ved å se Nydalen og Storo i sammenheng. Første tiltak skjer nå. 

Oslo Metropolitan Arena (OMA) og OMAs grunneier forum har derfor valgt Hille Melbye til å gjennomføre en bygulvsundersøkelse av Nydalen og Storo.

– Formålet med undersøkelsen er å se på hvordan vi kan få til en bedre områdeutvikling ved å knytte Nydalen og Storo bedre sammen, samt skape en tydeligere og mer kvalitativ grønnstruktur og bygulv. Alle de største grunneierne står bak, sier Øystein Thorup som er leder av grunneierforumet.

Vi ser frem til å jobbe videre med dette spennende oppdraget!

Les mer på Oslo Metropolitan Area sine sider:
https://www.oslometropolitanarea.no/grunneierne-i-nydalen-storo-bestiller-bygulvsundersokelse/Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299