NYHETER
Fremtidrettet by bygges til nye høyder onsdag 06.05.2020
Camille
Askim sentrum
Et unikt, høyhus i massivtre vil utgjøre starten på en ny og fremtidsrettet by- og knutepunktutvikling ved togstasjonen i Askim.Tomten skal utvikles til å bli en helt ny del av Askim sentrum, med hotell, nye arbeidsplasser, et variert boligtilbud og attraktive utearealer. - alt som skal til for å skape en levende bydel for byen befolkning. Hille Melbye Arkitekter er stolte over å stå bak konsept og løsninger for planen. 

Les mer om prosjektet i siste nummer av Estate Magasin:
https://issuu.com/estatemedia/docs/em0220_issuu/88

Vi skal utarbeide bygulvskart for Storo/Nydalen! torsdag 28.05.2020
Camille
Områdeutvikling
Det er et stort utviklingspotensial i Nydalen/Storo. Som følge av dette har de største grunneierne fra området samlet seg om et felles mål; bedre områdeutvikling ved å se Nydalen og Storo i sammenheng. Første tiltak skjer nå. 

Oslo Metropolitan Arena (OMA) og OMAs grunneier forum har derfor valgt Hille Melbye til å gjennomføre en bygulvsundersøkelse av Nydalen og Storo.

– Formålet med undersøkelsen er å se på hvordan vi kan få til en bedre områdeutvikling ved å knytte Nydalen og Storo bedre sammen, samt skape en tydeligere og mer kvalitativ grønnstruktur og bygulv. Alle de største grunneierne står bak, sier Øystein Thorup som er leder av grunneierforumet.

Vi ser frem til å jobbe videre med dette spennende oppdraget!

Les mer på Oslo Metropolitan Area sine sider:
https://www.oslometropolitanarea.no/grunneierne-i-nydalen-storo-bestiller-bygulvsundersokelse/Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299