Kirker og kultur
galleri
år:
2015-
Status:
Rammesøknad
Bruttoareal:
2300 m²
Tiltakshaver:
Kristiansand Kirkelige Fellesråd
Last ned prosjektet som PDF
Flekkerøy Kirke
Sammen med Einar Dahle Arkitekter har vi med forslaget «Ny horisont» vunnet konkurranse om nytt kirkesenter på Flekkerøy.
«NY HORISONT» skal bli kraftsenteret for en moderne menighet tuftet på gode tradisjoner. Eksisterende kirke skal bevares og inkluderes i nytt kirkehus med nytt kirkerom og nytt kirketorg. Det nye kirkehuset skal fremstå funksjonelt, visjonært og holdbart.

Prosjektets hovedgrep er et «tverrslag». Tomten preges av kiler, knauser og koller som vokser fram av det vidstrakte hav og gir et rikt og spennende landskap. Det nye kirkeanlegget legger seg på tvers av kollene for å gi en tydelig og sterk henvendelse mot Flekkerøy, en fondvegg.
Gjennom kirkesenterets kompakte bygningskropp og nøysomme plassering, vil flere nye landskapsrom dannes og dermed muliggjøre en utvidet og rikere bruk av både kirkesenter og landskap.

Tverrslaget organiserer byggets hovedfunksjoner i en sekvens fra nord til sør. Den eksisterende kirken blir menighetssal, etterfulgt av nytt kirketorg og til slutt nytt kirkerom. Det nye kirkesenteret legger seg slik på tvers av tomten og binder de mange funksjoner og aktiviteter sammen i én bygningskropp, i et storslagent og mangefasettert rom, med stor generalitet og fleksibilitet. Integrerte foldevegger og flere innganger muliggjør at mange samtidige aktiviteter også kan foregå.

Det nye kirkerommet har et basilikasnitt, som definerer tre skip. Rommets dimensjonering, proporsjonering og oppdeling i skip vil gi den ønskede intimitet også med færre tilstede. Kirkerommet skal i seg selv være en opplevelse, beskjeden i det ytre med indre styrke og med et særlig vakkert lys.

Fra jury-rapporten:

«Ny horisont» har en meget velfungerende plan. Dette skyldes i stor grad at alle rommene er samlet på ett plan og at kirketorget knytter sammen samtlige av kirkens funksjoner, samt adkomstplassen mot rundkjøringen og det bakenforliggende uteområdet mot øst. … Enkelheten som man finner i planen gjenspeiles i arkitekturen. Kirken har fått et enkelt og klart formspråk i god balanse med den eksisterende kirken.»
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299