boliger
galleri
år:
2019
Status:
Konkurranseforslag
Tiltakshaver:
Fredensborg Bolig AS
Entreprenør:
-
Last ned prosjektet som PDF
Nedre Ullevål
Parallelloppdrag Nedre Ullevål for Fredensborg Eiendom. Oppgaveforståelse: se på muligheter for å øke utnyttelsen på eiendommene gjennom å utarbeide en ny reguleringsplan for hele området. Boligtilbudet skal være variert der alle leiligheter skal ha gode kvaliteter ift. utsikt, uteplass og romløsinger.
Vår intensjon er å skape et godt, attraktivt og levende bomiljø som ivaretar og forsterker områdets fantastiske kvaliteter. I tillegg skal det være et grep som gir rom for høy utnyttelse som er både fleksibelt og robust nok til å kunne kunne endres uten at kvalitetene går tapt.

I arbeidet med analysen og utprøving av plangrep har vi kommet frem til et konsept som tar opp i seg volumspråket i Ullevålsalléen 2 A-G og legger dette som en 
variert og ledig boligrekke mot Ullevålsalléen og videre nordover i planområdet. Dette skaper et åpent og harmonisk gaterom langs de offentlige veiene der trærne står fritt i store forhager, akkurat som i en klassisk hageby! I tillegg rydder det opp i en utflytende situasjon og svarer veldig godt på de utfordringer vi vet at PBE mener er i planområdet. Boligrekken skaper et ryddig, skjermet og privat uterom på innsiden der vi står fritt til å ta inn den andre dominerende typologien i planområdet, nemlig punkthus. Vi har lagt inn 4 punkthus med samme fotavtrykk som Ullevål Tårn i en ryddig rekke fra Ullevål Tårn og langs kanten av platået. For å få større tomt oppe på platået legger vi om veien mellom Sognsveien 9A og 9B slik at denne ligger nærmere 9A. Gangaksen videre langs platåkanten opprettholdes. Boligrekken har mellom 4-7 etasjer og punkthusene er i 10 etasjer. 
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299