boliger
galleri
år:
2018
Status:
Under oppføring
Bruttoareal:
CA 58 000 M²
Tiltakshaver:
THON STORO AS
Entreprenør:
VEIDEKKE AS
Last ned prosjektet som PDF
Vitaminveien 11
Områdeutvikling av bolig, kontor, barnehage, tjenesteyting, forretning, bevertning og parkering under terreng.
Tomten er del av et større transformasjonsområde i Nydalen, og er regulert til kommersiell og offentlig tjenesteyting, kultur, rekreasjon og boliger. Innenfor planområdet ligger Den Norske Slipeskivefabrikk som står oppført på byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger.

Bygningen har 2 etasjer og er oppført i flere byggetrinn. Den eldste delen av fabrikken ble oppført i 1916.
Det skal bygges ca. 62.000 m2 nye bygg på tomten i et stort og sammensatt prosjekt. Prosjektet består av:

- 4-avdelings barnehage etter Oslo kommunes kravspesifikasjon til barnehager.
- Boliger – ca. 150 leiligheter        
- Kontorareal - ca. 3.200 m2          
- Bevertning / restauranter - ca. 1.570 m2         
- Forretninger –ca. 3.000 m2         
- Kinosenter – ca. 6.600 m2       
- Hotell med 325 rom          
- Parkering          
- En mindre park mellom slipeskivefabrikken og den nye bebyggelsen  
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299