helsebygg
galleri
år:
2013 -
Status:
Vedtatt detaljregulering og forprosjekt 1. premie i parallelloppdrag.
Bruttoareal:
Ca 10 000m2
Tiltakshaver:
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)
Last ned prosjektet som PDF
Kjelsåsveien 114 - 116.
Omsorgsboliger/næring/aktivitetssenter.
Planområdet ligger innenfor Oslos "villateppe" som strekker seg rundt byen. Området avgrenses i øst av Kjelsåsveien, i vest Grefsenveien, i sør Myrerskogveien og småhusbebyggelse i nord. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) ønsker å legge tilrette for omsorgsboliger for eldre av typen omsorg+ med tilhørende aktivitetssenter. I tillegg skal det avsettes arealer til helsetjenester som legesenter og eventuelt annen relevant næring som gagner nærområdet. Det er stort behov for omsorgsboliger i Oslo og dette er en godt egnet tomt for dette formålet, som vil gi god bokvalitet for beboerne. Prosjektet består av 84 omsorgsboliger.

I 2019 vant vi parallelloppdragskonkurransen utlyst av Boligbygg Oslo, sammen med WK Entreprenør og Sweco. Forprosjekt oppstart juni 2019.
Asset 2
hille melbye arkitekter as
Hausmanns gate 16
0182 Oslo
Org.nr: 929 655 478 MVA
T. +47 23327200 / F. +47 23327299